Valná hromady TJ Osek - Pozvánka

25.07.2016 11:27

Pozvánka na valnou hromadu spolku TJ Osek z.s.


IČO: 60653001, sídlem Osek 77, 386 01 Osek
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích

 

Výkonný výbor spolku TJ Osek z.s. svolává tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), a se stanovami spolku valnou hromadu spolku.

Místo konání valné hromady:

Osek 77, 386 01 Osek

Datum:

12.08. 2016

Doba zahájení:

20:00 hod.

Program valné hromady:

 

 

1) Úvod, zahájení

2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu VH

3) schválení programu VH

4) Zpráva o hospodaření klubu (Carda)

5) Zhodnocení sezóny 2015/2016 (Mrkvička)

6) Zpráva kontrolní komise (Maroušek)

7) Odstoupení předsedy klubu

8) Volba předsedy klubu

9) Volba místopředsedy klubu

10) Volba výkonného výboru

11) Volba kontrolní komise

12) Diskuze

13) Závěr


 

V Oseku dne 25. 07. 2016

Jan Novák
Předseda TJ Osek

 

Vyhledávání

Kontakt

TJ Osek Osek č.p.115
38601 Osek
731009290
 

Příští utkání

 

Muži "A"


 

 

Muži "B"


 

 

  

Dorost