Pozvánka na valnou hromadu

14.12.2018 16:16

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLKU

 

Spolek TJ Osek, z.s. se sídlem Osek 77, 386 01 Strakonice zve své členy na Valnou hromadu.

 

Dne: 28. 12. 2018

Čas: 20:00 hodin

Místo: kantýna, Osek 115, 386 01 Strakonice

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Slovo svolavatele a volba předsedajícího
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2017
  4. Výroční zpráva za rok 2017
  5. Volba mandátové a volební komise
  6. Volba výkonného výboru, předsedy, místopředsedy TJ a členů kontrolní komise
  7. Diskuze
  8. Schválení usnesení, závěr

V Oseku dne 11. 12. 2018

Věra Hochová

předsedkyně

 

Zpět